Investeringspolicy

Investeringspolicy


  • Investering sker med utveckling under lönsamhet som ledstjärna
  • Investering sker via ägarkapital, främst som minoritetsägare
  • Portföljföretag skall ha tydlig anknytning till norra Sverige
  • Investerar i alla branscher med tillväxtpotential
  • Exithorisont 3 - 7 år, anpassat efter varje företags förutsättningar
  • Exit skall göras som ett offensivt steg till nästa utvecklingsfas för portföljföretaget
Expandera i Norrbotten AB

556865-6192

Besöksadress

Storgatan 11, 3 tr

97238 Luleå

Postadress

Box 323

97238 Luleå

Webdesign by Kogit Design