StartExpandera i Norrbotten AB

är ett regionalt, privat initierat riskkapitalbolag etablerat 2015.


Expandera investerar i små och medelstora företag som har potential, vill och kan utvecklas.

Såväl företag i tidig fas som mogna företag ingår i Expanderas målgrupp. Expanderas syfte är

att genom ett aktivt ägande skapa lönsamhet och tillväxt i portföljbolagen och därigenom även bidra till utvecklingen i Norrbotten och norra Västerbotten.


Ägare av Expandera är närmare femtio samhällsintresserade, engagerade entreprenörer och affärsänglar med bred förankring i regionen. Utmärkande för Expandera är att, förutom ägarkapital, tillför Expandera företagen ägarnas samlade kunskaper, erfarenhet och nätverk.


Erbjudande till

investerare


Investerare i Expandera i Norrbotten AB ges möjlighet att exponera sig mot Norrbottniska kvalitetsföretag... Läs mer..
En investering

går till så här


Expandera söker företag med vilja och förmåga till tillväxt, och även företag med generationsskiftesproblematik. Läs mer..Expandera i Norrbotten AB

559013-7682

Besöksadress

Storgatan 11, 3 tr

972 38 Luleå

Postadress

Storgatan 11

972 38 Luleå

Webdesign by Kogit Design