GDPR

Policy för personuppgiftshantering (GDPR)


  • Policy är beslutad av styrelsen och  visas nedan
  • Policy tillämpas av VD, styrelse och uppdragstagare
  • VD har ansvar för policys innehåll, tillämpning och uppföljning
  • All personuppgiftshantering sker enligt vissa principer
  • Policy beskriver sex register på tre olika lagringsplatser
  • Policy beskriver hantering av eventuell incident

Expandera i Norrbotten AB

556865-6192

Besöksadress

Storgatan 11, 3 tr

97238 Luleå

Postadress

Box 323

97238 Luleå

Webdesign by Kogit Design