Strategi

Strategiska nyckelbegrepp


  • Lönsamhet och värdeökning
  • Långsiktigt agerande
  • Aktivt ägande
  • Fokusering på företag med tydlig anknytning till norra Sverige
  • Kostnadseffektiv förvaltning
  • Samverkan med andra aktörer
Expandera i Norrbotten AB

556865-6192

Besöksadress

Storgatan 11, 3 tr

97238 Luleå

Postadress

Box 323

97238 Luleå

Webdesign by Kogit Design