Portföljbolag

Polardörren

Expandera förfogar över Polardörren i Öjebyn. Under det första året som Expandera varit engagerade har Polardörren ökat sin omsättning från 35 Mkr till 45 Mkr. http://www.polardorren.se


c/o Gerd

Expandera har förärvat 22,5% av aktierna i 'Nature Cosmetic Group of Swedish Lapland AB', där c/o Gerd är namnet på företagets ekologiska skönhets- och hudvårdsprodukter. Inom fyra år planerar företaget fördubbla sin omsättning. Företaget har sitt säte i Jokkmokk.

http://www.careofgerd.com


Storigo

Expandera har förärvat 8,5% av aktierna i Storigo - anpassad visuell kommunikation. Företaget är i en uppstartsfas och har sin verksamhet i Luleå. http://www.storigo.se


Nova Industri

Expandera förärvade 25% av aktierna i Nova Industri - helhetsleverantör av industritjänster. Efter ca ett år genomfördes 
Exit som gav Expandera en nätt vinst. http://www.novaindustri.se


Rock Safety Sweden

Expandera förärvade 25% av aktierna i det nybildade företaget Rock Safety Sweden våren 2016. Exit genomfördes genom att ägarna valde att köpa åter aktierna och vi önskar dem lycka till framgent.

http://rocksafety.se

Expandera i Norrbotten AB

559013-7682

Besöksadress

Storgatan 11, 3 tr

972 38 Luleå

Postadress

Storgatan 11

972 38 Luleå

Webdesign by Kogit Design